ადგილობრივი თვითმართველობების მუშაობის შესაფასებლად კონფერენცია ჩატარდა

27 მარტი 2017