არაფორმალური შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

12 თებერვალი 2018