ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობა

2009 წელს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულმა ასოციაციამ და სომხეთის თემთა კავშირმა  კავკასიის რეგიონში პირველი ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობის გაერთიანება - ევრორეგიონი “ევროკავკასია” შექმნეს, რომელიც  საქართველოსა და სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ განლაგებულ 4 ქართულ მუნიციპალიტეტს და 2 სომხურ მაზრას მოიცავს.

ორგანიზაციის მიზანია, ხელი შეუწყოს სასაზღვრო   მუნიციპალიტეტების განვითარებას   და მხარი დაუჭიროს   კონკრეტული პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ორიენტირებულია მცირე ბიზნესის, ტურიზმის, განათლებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე.

 

იხ. თანამშრომლობის მემორანდუმი